Công trình sảnh LOBBY khu Xanh VILLAS RESORT

Địa điểm: Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Chủ đầu tư của chúng tôi là Xuân Cầu Holding, dự án chúng tôi thi công là sảnh Lobby của khu Resort cao cấp Xanh Villas, do đó yêu cầu rất cao về độ tinh tế trong từng sản phẩm.