CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ

Công trình nhà phố Hồ Đắc Di, Phong Cách Hiện Đại

Công trình nhà phố Ba Đình, Phong Cách Hiện Đại

Công trình nhà phố Uông Bí Quảng Ninh, Phong Cách Hiện Đại

Công trình nhà phố Đông Ngạc, Phong Cách Hiện Đại