Công trình The Pride, Phong Cách Bán Cổ Điển

THÔNG TIN DỰ ÁN:
– Khách hàng: Mr.Hà
– Dự án: The Pride, La Khê, Hà Đông
– Diện tích: 94m2