Công trình Eco Dream, Phong Cách Hiện Đại

Địa điểm: Nguyễn Xiển