Công trình Berriver Jardin Long Biên, Phong Cách Bán Cổ Điển

Thiết kế nội thất căn hộ Berriver Jardin Long Biên theo phong cách bán cổ điển
Địa điểm: Tòa 05 Berriver Jardin Long Biên
Diện tích: 64m2